شروع فعالیت سایت انجمن علمی علوم کامپیوتر دانشگاه سمنان

به نام خدا در سال تحصیلی جدید تصمیم گرفتیم با راه اندازی سایت انجمن علمی علوم کامپیوتر قدمی کوچک در راستای ارتقا سطح علمی دانشجویان برداریم. از تمامی کسانی که مشتاق به فعالیت های علمی هستن دعوت میشود تا ما را در این راه همراهی کنند. به امید موفقیت در...