فرق بین Targets و runlevels در لینوکس

در خیلی از توزیع های لینوکس، مثل RHEL/CentOS 7 و Fedora و Ubuntu 18، در حال حاضر از systemd به جای init system استفاده میشه.(اگر فرق بین systemd و init رو نمیدونید توی گوگل بخونید) برای کاربران لینوکسی بوت کردن به حالت GUI و یا Text Mode یک امر عادی...